Pozicionér

  • Positioner

    Pozicionér

    The polohovač svařovacího robotaje důležitou součástí výrobní linky robotického svařování a svařovací flexibility plus jednotky. Zařízení má jednoduchou konstrukci a může svařovaný obrobek otáčet nebo překládat do nejlepší svařovací polohy. Svařovací robot obvykle používá dva polohovače, jeden pro svařování a druhý pro nakládání a vykládání obrobku.